I n s t i t u t e n

Simon Geiregat is lid van de volgende verenigingen, onderzoeksgroepen en instituten:

ELI
European Law Institute

Lid sinds mei 2017
Aangesloten bij de Digital Law Special Interest Group en de
Members Consultative Committee van het ALI/ELI-project Principles for a Data Economy.
Onafhankelijke vereniging met focus op de ontwikkeling van het Europese recht.
Organiseert congressen, projecten en vergaderingen over uiteenlopende rechtstakken.
www.europeanlawinstitute.eu


ALAI
Association Littéraire et Artistique Internationale

Lid sinds 14 september 2015
Wereldwijde, onafhankelijke vereniging die het auteursrecht bestudeert.
Organiseert jaarlijks een congres rond een welbepaald actueel thema.
www.alai.org

BVA – ABA
Belgische Vereniging voor het Auteursrecht – Association Belge pour le droit d'Auteur

Lid sinds 14 september 2015
Academische studiegroep die zich bezighoudt met het bestuderen van het auteursrecht in België, in de EU en internationaal en met rechtsvergelijking.
Organiseert studiedagen en lunch-causerieën en legt de vinger op nodige wetswijzigingen.
www.aba-bva.be


IFR – FLI
Instituut Financieel Recht – Financial Law Institute

Universiteit Gent
Lid sinds september 2015
Gerenommeerde onderzoeksgroep binnen de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.
Bestudeert allerhande thema's van financieel en economisch recht in de ruime zin.
www.law.ugent.be/fli/

CLI
Consumer Law Institute

Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen
Lid sinds oktober 2015
Samenwerkingsverband tussen twee Vlaamse universiteiten, met het oog op het bestuderen van de steeds groeiende hoeveelheid consumentenrecht.
Organiseert studiedagen en meetings.
www.uantwerpen.be/en/projects/consumer-law-institute/

CVR
Centrum voor Verbintenissenrecht – Center for the Law of Obligations

Universiteit Gent
Lid sinds 2015-16
Onderzoeksgroep binnen de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.
Vergadert en organiseert studiedagen rond allerhande thema's in verband met buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid.
www.law.ugent.be/burger/cvr/cvr.html